Prevence a ochrana obyvatel

 1. Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí
 2. Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany
 3. Okruhy pro obecné znalosti z prevence členů SDH
 4. Metodický list Ohlašovna požárů
 5. Metodický list Preventivně výchovná činnost na I.stupních základních škol
 6. Metodický list Zdroje vody pro hašení požárů
 7. Metodický list Povinnosti obce
 8. Preventista - Záznam o zkoušce
 9. Preventista - Osvědčení o složení zkoušky
 10. Preventista - Záznam o semináři
 11. Preventista - Záznam o účasti