Home » Akce SDH, OSH » II.setkání Zasloužilých hasičů Rokycanska
 

Nejbližší termíny akcí...

  • Putovní pohár Fr.Purkarta (13.07)
  • O pohár města Mirošov (10.08)
  • Podmokelská hasičiáda (24.08)
  • XVIII. Bujesilský Prd Cup (31.08)
  • O pohár obce Nevid (08.09)

Více...

II.setkání Zasloužilých hasičů Rokycanska Tisk
Pondělí, 18 Duben 2011 12:52

V sobotu 9.dubna se sešli Zasloužilí hasiči Rokycanska ve Zbiroze na svém pravidelném setkání pořádaném OSH. Pro mnohé nejvíce očekávaným bodem programu byla prohlídka Hasičského muzea a hlavně prohlídka Záchranného útvaru HZS dislokovaného ve Zbiroze. Průvodcem byla osoba nejpovolanější, a to Ing.major Čermák, velitel útvaru.

Exkurze byla velmi zajímavá i když fyzicky náročná pro mnohé, kterým již zdraví tak dobře neslouží. K vidění byla těžká technika útvaru, speciální materiál, prostředky pro pomoc obyvatelstvu při mimořádných událostech a další vybavení a technologické zázemí a samozřejmě i informace o postupech a způsobech jejího použití a další zajímavosti z činnosti útvaru.

Po prohlídce setkání pokračovalo v klubovně místního SDH. Po úvodním slově starosty OSH br. Frosta, vedoucího aktivu ZH Plzeňského kraje br. Zajíčka a vedoucího aktivu ZH Rokycany br. Rataje pokračovala volná zábava  při hudbě.

V.Strejc