Home » Archiv
 

Nejbližší termíny akcí...

  • Okresní kolo PS (01.06)
  • Jednání VV (04.06)
  • DN - Radnice - vyprošťování (08.06)
  • DN - Zbiroh - vyprošťování (09.06)
  • DN - Zvíkovec - vyprošťování (15.06)

Více...

Pozvánka Tisk
Pondělí, 15 Listopad 2010 10:44
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresní sdružení v Rokycanech
V Rokycanech 10.11. 2010
P O Z V Á N K A
na shromáždění představitelů (starostů) sborů dobrovolných hasičů okresu Rokycany, které se uskuteční dne 27.11. 2010 od 9.00 hodin v Kařeze (sokolovna). Na toto shromáždění není organizován svoz, ten je možno zajistit každým okrskem. Na shromáždění nebude propláceno cestovné ani refundace mzdy. Účast je nutná ve vycházkových stejnokrojích. Zástupci starostů SDH předloží pověření k zastupování.
Program shromáždění představitelů sborů:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, mandátové a návrhové komise
4. Kontrola usnesení
5. Zpráva mandátové komise
6. Zpráva o činnosti okresního sdružení
7. Čerpání rozpočtu za leden – říjen 2010
8. Zpráva revizní rady
9. Navýšení odvodu členských příspěvků
10. Návrh rozpočtu na rok 2O11
11. Diskuze k rozpočtu
12. Zprávy odborných rad
13. Příprava VVH SDH a okrsků
14. Diskuze
15. Návrh na usnesení – schválení
16. Závěr
17. Občerstvení
FROST MIROSLAV
starosta OSH ČMS
v Rokycanech