Home » Archiv
 

Nejbližší termíny akcí...

  • Okresní kolo PS (01.06)
  • Jednání VV (04.06)
  • DN - Radnice - vyprošťování (08.06)
  • DN - Zbiroh - vyprošťování (09.06)
  • DN - Zvíkovec - vyprošťování (15.06)

Více...

II.setkání Zasloužilých hasičů Rokycanska Tisk
Pondělí, 18 Duben 2011 12:52

V sobotu 9.dubna se sešli Zasloužilí hasiči Rokycanska ve Zbiroze na svém pravidelném setkání pořádaném OSH. Pro mnohé nejvíce očekávaným bodem programu byla prohlídka Hasičského muzea a hlavně prohlídka Záchranného útvaru HZS dislokovaného ve Zbiroze. Průvodcem byla osoba nejpovolanější, a to Ing.major Čermák, velitel útvaru.

Exkurze byla velmi zajímavá i když fyzicky náročná pro mnohé, kterým již zdraví tak dobře neslouží. K vidění byla těžká technika útvaru, speciální materiál, prostředky pro pomoc obyvatelstvu při mimořádných událostech a další vybavení a technologické zázemí a samozřejmě i informace o postupech a způsobech jejího použití a další zajímavosti z činnosti útvaru.

Po prohlídce setkání pokračovalo v klubovně místního SDH. Po úvodním slově starosty OSH br. Frosta, vedoucího aktivu ZH Plzeňského kraje br. Zajíčka a vedoucího aktivu ZH Rokycany br. Rataje pokračovala volná zábava  při hudbě.

V.Strejc