Home
 

Nejbližší termíny akcí...

  • Jednání VV (18.03)
  • Shromáždění delegátů SDH (28.03)
  • Jednání VV (15.04)
  • Noční soutěž MH (25.04)
  • Kurz Technik ochrany obyvatel (15.05)

Více...

Postup pro vkládání a editaci nové akce Tisk
Pondělí, 10 Leden 2011 13:41
Komponenta SimpleCallendar umožňuje při použitém nastavení vkládaní akcí všem registrovaným návštěvníkům webu www.oshrokycany.cz. Umožňuje jim i měnit parametry jimi vložené akce ale NIKOLI SMAZÁNÍ akce. O zrušení akce je nutné požádat administrátora webu nebo jeho správce-kancelář OSH Rokycany e-mailovým sdělením.
Přesto prosím sdělte na e-mail OSH Rokycany také informaci o tom, že jste novou akci vložili, aby mohla být řádně zaregistrována v oficiálních dokumentech např. z důvodu pojištění a i pro případnou obnovu při ztrátě dat.

 

Vložení akce je možné provést z položky podmenu Kalendář akcí - Vložit novou akci nebo pomocí ikony kalendáře se znaménkem plus v pravé části okna.
Editace akce je možná pomocí ikony kalendáře se žlutou tužtičkou která se ukáže v Detailu akce vedle jejího názvu. Provádí se ve stejném formuláři jako vkládání.
Detail akce se zobrazí při poklikání na příslušnou řádku v přehledu akcí  v kalendáři. Obsahuje další podrobnější údaje a lze ho samostatně vytisknout.

 

Editace a vkládání akce:
V záložce Název události :
je povinné vyplnění polí Název události a Od data (datum konání-vybírá se z kalendáže nebo zadává ve formátu ROK-MESIC-DEN)
NIKDY NEVYPLŇUJTE POLE ALIAS - DOPLNÍ SI JI SÁM SYSTÉM TAK, ABY NEDOŠLO K DUPLICITĚ
Nepovinné, ale zobrazené pole v Kalendáři, jsou Místo (kde akce proběhne), EventStatus (volba jedné z možností ZČHL, Akce SDH,OSH nebo Jednání OSH), Kategorie (rok konání-předvolený aktuální 2011), Od času (čas zahájení-zadává se ve formátu HH:MM).
Zveřejněno: Ano - nechte přednastavenou volbu
Soukromá událost: Ne - nechte přednastavenou volbu

 

Je možno vyplnit i jiná pole i  v dalších záložkách, ale tyto se nezobrazí v přehledu akcí kalendáře a jeho výpisech ale POUZE v Detailu akce.
Záložka Organizer (Kontaktní osoba, E-mailová adresa, webové stránky-musí začínat http://, telefonní číslo)
Záložka Doplňující údaje (Pomocí zobrazeného textového editoru vložíte krátkou zprávu, pro více údajů využijte možnost vložení příloy, tedy samostatného, nejlépe .pdf, dokumentu)
Stisknutím červeného tlačítka Potvrdit se zápis uloží na webový server.
Pokud se nepřekreslí okno s formuláři pro vkládání přechodem na celkový přehled akcí v kalendáři, pak se zápis nové akce či změny neuložily a je nutno vkládání prohlédnout a opravit. Formát některého údaje nejspíš neodpovídá požadavkům-nadpis pole je zobrazen červeně.  Chyba může být i v nějakém poli, které je skryté pod již neaktivní záložkou. Proto je vhodné prohlednout všechny údaje pod všemi záložkami.
Pokud se data správně uloží, překreslí se okno s formuláři pro vkládání přechodem na celkový přehled akcí v kalendáři.

 

Vložení přílohy:
Pokud ještě chcete vložit přílohu, poklikejte na vámi právě vloženou akci v kalendáři a ukáže se okno Detailu akce. V dolní části okna je ikonka kancelářské sponky a červený text Přidat přílohu.
Klikněte na něm či na ní a zobrazí se okno s formulářem pro vložení přílohy.
Do pole Připoj přílohu využijte pro její vyhledání tlačítko Procházet.
Do pole Zobrazený název souboru uveďte co nejkratším způsobem čeho se příloha týká a jaké akce.
Pole Popis můžete vyplnit ale nebude zobrazeno.
Tlačítko Odeslání odešle vámi vybraný soubor na webový server a vkládání je ukončeno.