Home
 

Nejbližší termíny akcí...

  • Putovní pohár Fr.Purkarta (13.07)
  • O pohár města Mirošov (10.08)
  • Podmokelská hasičiáda (24.08)
  • XVIII. Bujesilský Prd Cup (31.08)
  • O pohár obce Nevid (08.09)

Více...

Vzkaz do Němčovic Tisk
Pátek, 18 Leden 2019 10:34

Výkonný výbor OSH Rokycany se dne 9. 1. 2019 zabýval článkem, který byl uveřejněn v Rokycanském deníku dne 21. 12. 2018, ve kterém dobrovolní hasiči z Němčovic vyzývají starostu Okresního sdružení hasičů Rokycany pana Miroslava Frosta k rezignaci. Jako důvod uvádějí jeho neúčast při volbě starosty SH ČMS v Přibyslavi. Je pravdou, že se této volby ze zdravotních důvodů neúčastnil, řádně se omluvil, ovšem to v žádném případě není důvod, aby odstoupil ze své funkce starosty OSH Rokycany a už vůbec ne z důvodu, že by porušil Stanovy SH ČMS nebo poškodil Ing. Jaroslava Salivara jako kandidáta na nejvyšší post SH ČMS. Výsledky hlasování hovoří jasně. Nový starosta SH ČMS Jan Slámečka získal při volbě 320 hlasů, Ing. Jaroslav Salivar 69 a Milan Spilka 10 hlasů. Okres Rokycany by při volbě disponoval 3 hlasy.

Miroslav Frost svoji funkci starosty OSH Rokycany vykonává odpovědně a svědomitě ve prospěch všech hasičů nejen v okrese Rokycany, což jistě potvrdí převážná část hasičů na Rokycansku. Od prosince do února navštěvuje valné hromady sborů a okrsků, ke kterým používá k  dopravě své osobní auto bez nároku na cestovné. Pravidelně se zúčastňuje všech jednání okresních starostů v Přibyslavi. To, že se nezúčastnil jednání dne 8. 12. 2018 v Přibyslavi, přestože bylo důležité, určitě tím nedal onu pomyslnou facku dobrovolným hasičům na Rokycansku.

Miroslav Frost jako starosta OSH má plnou důvěru výkonného výboru OSH Rokycany. Je třeba si uvědomit, že své funkce vykonáváme dobrovolně ve svém volném čase, bez nároku na odměnu, tak jako ostatně všichni dobrovolní hasiči  jak ve Sdružení, tak v jednotkách JPO II-V. Vyzýváme proto hasiče z Němčovic, aby prostřednictvím Karla Ferschmanna přestali šířit neklid mezi dobrovolné hasiče na Rokycansku, potažmo v celém Plzeňském kraji.

Toto je vyjádření výkonného výboru OSH Rokycany k uvedenému článku a tímto nadále nehodláme diskutovat s Karlem Ferschmannem přes média.

Výkonný výbor OSH Rokycany.