Home
 

Nejbližší termíny akcí...

  • Jednání VV (15.04)
  • Noční soutěž MH (25.04)
  • Kurz Technik ochrany obyvatel (15.05)
  • Jednání VV (16.05)
  • Plamen (23.05)

Více...

Máte doma hasičák? Tisk
Úterý, 05 Listopad 2019 07:27

S příchodem podzimu zahajujeme další preventivní akci pod názvem „Máte doma hasičák?“. Stejně tak jako při jarní akci, je připraven NÁVRH textu článku do místních novin a regionálního tisku, text rozhlasové relace pro místní rozhlas a rovněž letáky pro vyvěšení do různých vývěsek. Připravené materiály si můžete upravit podle svých potřeb a přizpůsobit ho místním podmínkám. Vše najdete v sekci Prevence, ochrana obyvatel

Věříme, že se zapojí co nejvíce sborů našeho OSH a přispějí tak ke zvýšení požární bezpečnosti obyvatel. Pomohou i svým obcím, protože i ty mají ve svých povinnostech provádět požární prevenci.

Strejc