Home » Dokumenty » IV.sjezd SH ČMS - několik postřehů
 

Nejbližší termíny akcí...

  • Okresní kolo PS (01.06)
  • Jednání VV (04.06)
  • DN - Radnice - vyprošťování (08.06)
  • DN - Zbiroh - vyprošťování (09.06)
  • DN - Zvíkovec - vyprošťování (15.06)

Více...

IV.sjezd SH ČMS - několik postřehů Tisk
Pondělí, 05 Červenec 2010 19:39

O sjezdu bude brzy vydána spousta podrobných informacích a výsledky jeho  jednání budou rozpitvávány nejméně dalších pět let. Nabízím vám pro začátek několik dojmů a postřehů.

Sjezd je zajisté mimořádná událost pro každého, kdo se ho účastní poprvé. Je zapomenuta úmorná desetihodinová cesta v 32 stupňovém vedru běžným autobusem i bloudění po noční Ostravě. Oficiální jednání v aule VŠB Ostrava, stovky nažehlených uniforem ozdobených řády a vyznamenáními, téměř všechny výložky zlatem lemované s různým počtem rozet a zlatých proužků či ratolestí, audiovizuální technika, přímý přenos i záznam jednání na internetové televizi, na podiu lidé, které znáte pouze z fotografií a odborných publikací, zahraniční delegace, důstojníci a generál HZS, občerstvení ve foyeru , kde veteránští funkcionáři zdraví u kávy nejvyšší funkcionáře sdružení „Nazdar Karle“ a nováčci umně skrývají nervozitu za kamennou tváří, aby splynuli s ostatními.

Na tu neoficiální část mnoho času nezbylo. Dlouhé jednání do noci síly nepřidá a není čas ani který by se nechal využít k projednání záležitostí týkajících se okresu či kraje. Pouze v kuloárech se sbírají střípky informací a úvah, které naznačují, co lze do budoucna čekat. Není ani mnoho času na seznámení s kolegy z jiných okresů, alespoň trochu se okoukneme  pouze v našem kraji.

Velkým překvapením je pro mě odjezd některých delegátů okresu Plzeň-sever, kteří se druhého dne jednání neúčastní. Proč asi?

Pro mnohé je velkým rozčarováním dopis prezidenta V.Klause manželce dobrovolného hasiče, která vyjádřila obavu ze ztráty zaměstnání svého manžela v důsledku jeho dobrovolné činnosti. Vyznělo to tak, že si práce hasičů váží, jinak by jim nedával vyznamenání. Hasiči nejsou nijak znevýhodňování a jejich fungování je zejména zájmem obcí. Žádné výhody pro ně ale podporovat nemůže, protože pak by je chtěli i jiné spolky. Podobný postoj vyjádřili předseda senátu B.Sobotka, předsedkyně PSP ČR paní Němcová a další pozvaní tím, že se z jednání omluvili. Jediný P.Nečas zaslal prostřednictvím svého náměstka J.Salivara (čípak to asi byl nápad?) alespoň pozdrav přes SMS. Konec konců co čekat, už je po volbách. Špatně jsme si to načasovali.

Pro někoho byli trochu zklamáním i zprávy o činnosti některých odborných rad. Místo konkrétních faktů, výsledků a nových cílů více méně stále se opakující klišé. Možná, že až budou zprávy v písemné podobě publikovány (budou?) tak fakta nalezneme. Ovšem skrytá za spoustu slov, které je při poslechu zcela potlačily.

Pokud se doslechnete, že starosta našeho sdružení byl na sjezdu odměněn, vyznamenán či oceněn asi sedmkrát, pak je to nejspíš pravda.. „Každému co jeho jest“ a přiznejme, že naše sdružení pod jeho vedením nemá až tak špatné výsledky. Je proto možné si myslet, že alespoň část těchto poct je uznáním dobré práce nás všech. Stejně to asi chápe i on a když se podíváte na fotografie ze sjezdu, pak uvidíte, že je na odiv nevystavuje a raději nenosí žádné.

Za zmínku stojí i to, že ze 6 náměstků jsou dvě ženy, které při volbách získaly vůbec nejvyšší počet hlasů. Vzniklo i propojení mezi MV a SH ČMS, kdy současný náměstek ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost (do budoucna snad i 1. náměstek MV) Jaroslav Salivar byl zvolen náměstkem starosty SH ČMS. Určitě tak vzniká přinejmenším informační cesta mezi oběma partnery v mnoha oblastech společného zájmu. Teprve budoucnost ale ukáže, jak dobře delegáti rozhodli.

Patrně nejdůležitější dokument, který sjezd přijal, je plán činnosti na roky 2010-2015. Je to strategický dokument, kde si taktiku bude muset každý kraj a okres rozpracovat sám A je úkolem každého člena, aby jednak své funkcionáře k tomu nutil a jednak aby se poté na plnění těchto úkolů podílel.

Vladislav Strejc

  1. Usnesení IV.sjezdu SH ČMS 3.-4.7.2010 v Ostravě
  2. Program činnosti SH ČMS na roky 2010-2015 přijatý IV.sjezdem
  3. O čem se také hovořilo na sjezdu. Neautorizovaný výtah z přepisu stenografického záznamu jednání IV.sjezdu