Dokumenty SH ČMS Tisk
Čtvrtek, 22 Duben 2010 22:27
 1. Stanovy SH ČMS platné od roku 2014
 2. Stanovy SH ČMS platné od roku 2012
 3. Stanovy SH ČMS platné od roku 2005
 4. Organizační řád
 5. Jednací řád
 6. Statut odborných rad
 7. Statut vyznamenání
 8. Stejnokrojový předpis
 9. Stejnokrojový předpis - textová část
 10. Rukověť funkcionáře
 11. Zánik sboru - Org.řád - příloha 2
 12. Vzory razítek - Org.řád - příloha 10
 13. Směrnice soutěží (od 2012)
 14. Usnesení IV.sjezdu SH ČMS 3.-4.7.2010 v Ostravě
 15. Program činnosti SH ČMS na roky 2010-2015 přijatý IV.sjezdem
 16. Změny pravidel PS z roku 2010 (viz. Směrnice soutěží)