Home » Hasičská vzáj.pojišťovna » HVP - Akce autolékárnička
 
HVP - Akce autolékárnička Tisk
Středa, 20 Říjen 2010 19:31

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Vás vyzývá k aktivní spolupráci při prodeji povinného ručení motorového vozidla. Abychom podpořili prodej produktu povinného ručení, dostane každý klient při uzavření nové smlouvy povinného ručení u HVP, a.s. autolékárničku, která je v souladu s vyhláškou 283/2009.
Dále si Vám dovolujeme připomenout, že SDH, který má s HVP, a.s. uzavřenou platnou „Smlouvu o spolupráci“ a jehož číslo spolupracujícího SDH bude uvedeno na pojistné smlouvě, získá odměnu ve výši 7,5 % ze zaplaceného pojistného. Současně si navíc připíše do soutěže SDH pro rok 2010 další produkci a může vyhrát některou z hodnotných cen.

Povinnost vybavit vozidlo autolékárničkou, dle tohoto zákona vstupuje v platnost 1. ledna  2011.

Autolékárničky budou předávány klientům při uzavření smlouvy do spotřebování zásob. Akce bude zahájena dne 23.10.2010.

Děkujeme Vám za spolupráci při  propagaci této akce a věříme, že bude úspěšná a přínosem pro všechny zúčastněné.

Ing.  Josef Kubeš v.r.

generální ředitel HVP, a.s.