Závěr odborné přípravy 2011 II.okrsek Tisk
Středa, 30 Březen 2011 14:54

Ve čtvrtek 24.března proběhl v Kornaticích závěrečný seminář odborné přípravy II.okrsku za účasti všech sborů. Jeho součástí byla i  přednáška zaměřená zejména na vedení odb.přípravy ve sborech veliteli jednotek a sborů a bojový řád části Ř, O a N. Proběhlo i orientační přezkoušení účastníků testem z celé oblasti znalostí hasiče počínaje taktikou, přes zkoušky věcných prostředků až po třeba ochranu obyvatel.

Semináře se v rámci výměny zkušeností zúčastnil i zástupce sousedního III.okrsku.

Na základě získaných poznatků nezbývá než doporučit velitelům okrsků, aby podobné přezkoušení uspořádali rovněž ve svých obvodech. S největší pravděpodobností budou mnozí výsledky nemile překvapeni a dojdou k závěru, že vzdělávání je třeba výrazně zlepšit.

Vl.Strejc, nám.starosty OSH