Home » Odborná příprava » Příprava JSDHO » Kurz velitelů a strojníků JPO V 2011
 
Kurz velitelů a strojníků JPO V 2011 Tisk
Středa, 27 Duben 2011 10:30

V pátek a sobotu 22.-23.dubna proběhlo školení k odborné způsobilosti strojníků a velitelů JSDHO kat.V na HZS Rokycany. Jak už tak bývá, teoretická část bývá považována za nutné zlo, nepříliš poutavé obzvláště pro veterány v těchto funkcích, ač se lektoři snažili o zpestření vlastními zkušenostmi, což je třeba ocenit. Opakování je ale nutné, obzvláště po delším období.

Za mnohem zajímavější jsou považována praktická cvičení. Ocenit lze zejména nácvik pátraní po osobách  a praktickou práci se strojem. Proběhla i prohlídka skladu materiálu pro Ochranu obyvatel a stavba stanů pro nouzové ubytování. Vrcholem výcviku pak bylo provedení dodávky vody ze stroje do stroje z přírodního zdroje ve dvou vedeních B na čtyři proudy ve stylu vodní ulice. Při cvičení se projevili i různé nedostatky, které by se měli stát zejména pro velitele okrsků příkladem, čeho se vyvarovat. I proto jsou cvičení pořádána a tyto negativní poznatky bývají neocenitelné, protože právě oni ukazují, na co se soustředit při cvičeních pořádaných ve sborech a okrscích. Přitom se mi vybavuje několik svých zkušeností.

 

-         Je nutné přesně určit shromaždiště jednotek a ujistit se, že každý ví, kde se nachází, případně zajistit doprovod na místo.

-         Ustanovení Cvičebního řádu o rozkazech a pokynech není nutné do písmene dodržovat, ale je nutné určit zodpovědnost každé osoby a jejich úkoly, případně určit velitele družstev, úseků či sektorů. To se projeví pokud cvičí osoby z různých jednotek dohromady. Je velmi praktické, pokud se tedy účastní všechny odborně způsobilé osoby ze sboru nebo alespoň výběr z okrsku. Vzájemná znalost a schopnost domluvy na materiálu je neocenitelná.

-         Při plánování je žádoucí přesně znát vzdálenosti a tomu uzpůsobit požadavky na materiál a specifikovat ho v podkladech.

-         Před zahájením cvičení je nutná kontrola počtů osob, materiálu a techniky a případná včasná korekce plánování a rozdělení úkolů.

-         Bez spojení není velení. Je vhodné pokusit se co nejdříve zorganizovat radiovou síť velitele cvičení a co nejvíce ji používat pro posílení zdatnosti v radiové komunikaci.

-         Pokud se v rámci cvičení plní více úkolů v různých skupinách, je třeba o průběhu jejich plnění informovat i ostatní skupiny a průběžně aktualizovat časový harmonogram a seznamovat s ním všechny účastníky. Nechá se tak předejít pocitu chaosu a nedostatečného plánování.

-         Je nutné udržovat zásahové vybavení kompletní a funkční. Obzvláště je ostuda, pokud se při dopředu ohlášeném cvičení ukáží nedostatky.

Vladislav Strejc, JSDHO Kornatice