Home » Odborná příprava
 
Odborná příprava - obecný úvod

V jednotlivých částech Odborné přípravy naleznete vždy v úvodu kategorie odkaz na Obecné dokumenty OSH, které s danou kategorií souvisí.
Dále jsou v úvodu obsaženy odkazy na jednotlivé části odborné přípravy. Po jejich spuštění se u rozsáhlých témat zobrazí Seznam dokumentů, kde si můžete vybrat požadované informace ve formátu .pdf, které se otevřou v novém okně (záložce). Seznam dokumentů je koncipován tak, aby byl schopen samostatného provozu i po stažení z webu. V jednodušších případech je zobrazen přímo požadovaný dokument.Výklad pravidel PS 2011 Tisk
Úterý, 15 Březen 2011 09:01
Dne 16. února 2011 se ve Školním a výcvikovém zařizení HZS ČR středisku Brno, uskutečnilo jednání sekce požárního sportu komise tělesné přípravy a sportu při MV-GŘ HZS ČR (dále jen "sekce požárniho sportu"). Obsahem jednání bylo sjednocení výkladu a aplikace některých pravidel požárniho sportu na základě námětů a praktických zkušenosti ze soutěží v požárním sportu.
Výsledný závazný výklad některých částí pravidel je v tomto dokumentu  na webu www.dh.cz.
Vladislav Strejc
 
Odborná příprava ve sborech a jednotkách Tisk
Úterý, 13 Duben 2010 19:03

Odborná příprava je součástí cílů a předmětu činnosti SH ČMS, jak je dáno již ve Stanovách:.

Čl. 2

Cíl a základní podmínky činnosti

1)   Cílem činnosti SH ČMS je spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek (dále jen „mimořádné události“).

 

Čl. 3

Podstata, předmět a hlavní okruhy (zaměření) činnosti

3)    SH ČMS v souladu s cílem své činnosti a v rámci základních podmínek této činnosti (čl. 2 odst. 2) pomáhá veřejnosti, zejména obcím, státním orgánům, fyzickým a právnickým osobám

a) zejména ze svých členů vyhledávat členy zásahových jednotek, 

b) při předcházení požárům zejména tím, že provádí odbornou přípravu zájemců o získání odborné způsobilosti v PO, školení zaměstnanců,  zpracování dokumentace PO, vyvíjí preventivně-výchovnou činnost mezi občany a mládeží,

c) při likvidaci požárů a jiných mimořádných událostí, při nichž sdružení, jeho orgány, organizační jednotky a členové zejména spolu s prostředky, které používají, mohou přispět k záchraně života, zdraví nebo majetku, za tímto účelem se zvláště podílí na odborné přípravě členů, velitelů, strojníků a dalších specialistů jednotek požární ochrany, na ustavování jednotek, provádí údržbu, opravy technických prostředků a objektů PO včetně vodních zdrojů,

d) při odstraňování následků událostí uvedených v písm. c),

e) při působení na mládež, na její výchovu k dodržování zásad požární bezpečnosti a na jejím získávání pro aktivní členství i práci,

f) při organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných akcí pro své členy i pro další občany, včetně ubytovacích a stravovacích činností, jakož i ediční a publikační činnosti a dokumentaci historie požární ochrany a hasičstva,

g) při plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

 

Za tímto účelem vznikla tato část webu OSH Rokycany. Jako zdroj jsou použity převážně dokumenty GŘ HZS z části Jednotky požární ochrany a studijní materiály Vysoké školy báňské, Fakulta bezpečnostního inženýrství Ostrava ale i z jiných zdrojů.

Veškeré dokumenty časem prochází vývojem a aktualizacemi a pokud tedy zjistíte že došlo ke změnám, upozorněte na to prosím administrátora , aby zjednal nápravu.

 
« Začátek   Předchozí   1   2   3   Další   Konec »

Strana 3 z 3