Home » Orgány OSH + kancelář » Odborná rada represe
 
Odborná rada represe
 • Michal Liška
 • vedoucí ORR
 • SDH Mirošov
 • e-mail: liskenc(zavinac)seznam.cz
Členové odborné rady represe
Josef Huml SDH Cheznovice Ludvík Svoboda SDH Zbiroh
Marcel Zrůst SDH Břasy Josef Krátký SDH Kornatice
Lukáš Pelc SDH Holoubkov Pavel Burget SDH Zvíkovec
Vladimír Liška SDH Němčovice Petr Volín SDH Radnice
Jakub Heindl SDH Příkosice


Jednání ORR Tisk
Úterý, 10 Září 2013 12:45

Náhradní termín jednání Odborné rady velitelů byl stanoven na pondělí 16.září od 16.00 na územním odboru HZS v Rokycanech.

V.Strejc

 
Informace 2/2012 pro členy ORV Tisk
Pondělí, 14 Květen 2012 07:26

Druhé jednání odborné rady velitelů proběhne po vzájemné dohodě v pondělí 14.května od 16.00 na ÚO HZS v Rokycanech.
Návrh programu jednání:

 • Zahájení, prezence,ověřovatelé zápisu
 • Informace HZS Rokycany
 • Kontrola usnesení z minulého jednání
 • Návrh změn a doplnění OZ okresní soutěže v PS 2012
 • Zajištění technické čety na OS v PS 2012
 • Stav přípravy okresní soutěže
 • Ostatní soutěže
 • Témata praktických cvičení v jednotkách a okrscích
 • Informace z činnosti okrsků
 • Různé
 • Závěr

Vladislav Strejc

 
Příprava nové ORV Tisk
Středa, 18 Leden 2012 20:18

-Činnost ORV bude jako vždy závislá na tom, jaké členy do ní okrsky budou delegovat. Rada bude připravovat materiály, vymýšlet a doporučovat postupy, návrhy a řešení. Pokud její členové nebudou schopní aktivně se na činnosti rady podílet, ani činnost rady nebude přinášet žádné výsledky. Vybírejte tedy pečlivě.

-Naopak od sborů a okrsků se očekává, že budou činnost rady podporovat a realizovat její doporučení a návrhy. Pokud rada nebude mít na svou činnost odezvu, ani tehdy nelze očekávat zlepšení současného stavu.

-Členové rady budou pravidelně informovat o činnosti v okrscích a ve sborech a tyto informace budu přenášet i na výkonný výbor, který tak bude mít přehled o činnosti jednotlivých okrsků a rovněž i o činnosti jednotlivých členů rady. Žádná schovávání se za druhé nebude.

-Od rady se bude očekávat zvýšení aktivity zejména v těch menších  sborech s JPO V, kde je nejvíce nedostatků. Při výběru členů na to berte ohled, aby vybraní členové měli přehled o činnosti a potížích zejména těchto sborech, nejenom o činnosti JPO II event. JPO III

-Podrobné informace o budoucí činnosti ORV budou vyvěšeny na webu OSH v dokumentech ORV a v sekci školení. Zde budou k dispozici pro členy ORV i informace a návrhy pro další jednání, aby se na ně mohli řádně připravit. Předpokládá se, že členové rady si zajistí přístup k těmto informacím a bylo by vhodné, aby byli schopni elektronicky komunikovat. Bylo by dobře, aby se členové rady do konce února vyjádřili i k hodině začátku jednání rady případně i k nejvhodnějším termínům např z důvodu zaměstnání. Pokud to bude možné, budu se snažit přihlížet.

-Součásti rady bude i sekce rozhodčích a sekce požárního sportu. Sekce rozhodčích bude zajišťovat vzdělávání a delegování rozhodčích a hodnocení jejich činnosti. Sekce požárního sportu bude složena ne z funkcionářů, ale své zástupce do ní vyberou přímo soutěžní družstva. Za tímto účelem budou oslovena družstva z popředí výsledků okresní soutěže. Jejich úkolem bude vyjadřovat se k problematice Požárního sportu, k soutěžím, k propozicím a podobně.

-Předpokládá se, že do konce února oznámíte na kancelář vybrané členy a také jejich e-mailové adresy. Poté by se sešla rada na svém úvodním jednání, kde se prodiskutují náměty k činnosti rady a některé akutní záležitosti. Předpokládám, že toto ustavující jednání by proběhlo v březnu. V plánu zůstává i dubnový termín pro další jednání, který můžeme ponechat a které by se již zabývalo běžnou agendou, kterou schválíme na úvodním jednání.

-Součástí práce rady je i posuzování propozic jednotlivých soutěží organizovaných v okrese a doporučení k jejich zařazení do termínového kalendáře. Upozorněte na to na okrskových VVH. Termín k zařazení do celostátního kalendáře je do konce ledna, takže pokud nebude schválena vyjímka už je pryč. Do kalendáře našeho okresního sdružení je prozatím doporučený termín nejpozději 3 měsíce před konáním nebo ještě lépe do konce března. Termíny upřesní nová ORV.

Vladislav Strejc