Home » Orgány OSH + kancelář » Odborná rada represe » Změny pravidel PS pro rok 2010 - oprava
 
Změny pravidel PS pro rok 2010 - oprava Tisk
Pondělí, 09 Srpen 2010 09:36
V minulých dnech jsem byl dotázán, kde jsou zveřejněny změny pravidel požárního sportu o kterých se v letošním roce diskutuje.
Na webu GŘ HZS je naleznete na:
na webu SH ČMS na:
Oficiální výklad je takový,  že dle části II , článek 19 Směrnice hasičských soutěží SH ČMS jsou pravidla PS vydaná GŘ HZS platná pro SH ČMS.
Změny v části I  Směrnice hasičských soutěží podle článku 1 a 2 musí schválit VV SH ČMS a mají přednost před podobnými ustanoveními pravidel PS vydaných GŘ HZS.
Vladislav Strejc
nám.starosty OSH