Home » Orgány OSH + kancelář » Odborná rada represe » Informace 2/2012 pro členy ORV
 
Informace 2/2012 pro členy ORV Tisk
Pondělí, 14 Květen 2012 07:26

Druhé jednání odborné rady velitelů proběhne po vzájemné dohodě v pondělí 14.května od 16.00 na ÚO HZS v Rokycanech.
Návrh programu jednání:

 • Zahájení, prezence,ověřovatelé zápisu
 • Informace HZS Rokycany
 • Kontrola usnesení z minulého jednání
 • Návrh změn a doplnění OZ okresní soutěže v PS 2012
 • Zajištění technické čety na OS v PS 2012
 • Stav přípravy okresní soutěže
 • Ostatní soutěže
 • Témata praktických cvičení v jednotkách a okrscích
 • Informace z činnosti okrsků
 • Různé
 • Závěr

Vladislav Strejc