Home » Orgány OSH + kancelář » Odborná rada represe » K činnosti ORV a krajské soutěži
 
K činnosti ORV a krajské soutěži Tisk
Pátek, 11 Červen 2010 18:45

Chtěl bych touto cestou vyjádřit své znepokojení nad velice nízkou účastí členů ORV na jejím posledním jednání jakož i nad nezájmem části SDH o dění v okrese a OSH. Rád bych požádal starosty a velitele sborů a okrsků, aby apelovali na své zástupce v ORV a jiných orgánech sborů, okrsků a OSH, aby ke svým funkcím přistupovali s větší odpovědností a přicházeli ze svými podměty a názory na jejich fungování. Jejich úkol, přenášení informací do svých sborů je sice důležitý, ale ne hlavní. Oni jsou zejména ti, kdo naši činnost řídí, kdo ji koordinuje a kdo určuje, jak dosáhnout našich cílů. Jedině tak lze naši veškerou naši činnost zlepšit.

Všichni jistě víte, že v letošním roce náš okres pořádá krajskou soutěž v požárním sportu, což kromě jiného znamená i zajištění technické čety. Chtěl bych požádat všechny, kdo by byli ochotni vypomoci, aby kontaktovali OSH nebo přímo vedoucího ORV. Jedná se ještě o cca 8 hasičů, kteří by v pátek 20.8.2010 v 16.00 postavili v Plzni na Skvrňanech překážky a v sobotu 21.8. byli od 7.00 k dispozici během soutěže tyto překážky dle potřeby přestavovat.

Děkuji za pochopení a doufám ve vaši pomoc

 

Vedoucí ORV OSH Rokycany

Jan Dongres