Home » Prevence, ochr. obyvatel » PV materiály - texty
 

Nejbližší termíny akcí...

 • Podmokelská hasičiáda (11.07)
 • Putovní pohár Fr.Purkarta v PÚ (18.07)
 • O pohár města Mirošov (15.08)
 • XX.Bujesilský PrdCup (29.08)
 • Jednání VV (02.09)

Více...

"Máte doma hasičák" letáky Tisk
Úterý, 05 Listopad 2019 08:02

Pro akci „Máte doma hasičák“ můžete použít vhodné letáky z vlastních zdrojů nebo třeba následující, uložené na tomto webu.

Výkon hasicích přístrojů - http://www.oshrokycany.cz/0_PVC/HP%20v%20RD.pdf

Hasicí přístroje -    http://www.oshrokycany.cz/0_PVC/zk_poster_hasicaky.pdf

Nebo třeba leták HZS Moravskoslezského kraje

https://www.dh.cz/images/Dokumenty/ochrana-obyvatelstva/2aterialy-ke-stazeni/letaky-z-webu-hzs/Moravskoslezsky/pozarni-ochrana/skladacky/Prenosne_hasici_pristroje.pdf

 
"Máte doma hasičák" relace rozhlas Tisk
Úterý, 05 Listopad 2019 07:39

Hlášení od dobrovolných hasičů - pro obecní rozhlas

Hasicích přístrojů v našich domácnostech přibývá, ale stále nejsou na všech vhodných místech. Přitom nebezpečí požáru, zejména ve starších objektech, stále narůstá. Jak v obytných částech, tak i v hospodářských objektech a zejména v dílnách a garážích. Přibývá různých hořlavých věcí, elektrické instalace degradují, kovová potrubí oxidují, stavební materiály se drolí, kamna, krby, kotle, rozvody, nic nemládne.

Hasicí přístroj může být vybrán odborníkem podle potřeby, ale obecně práškovým hasicím přístrojem ve velké většině nic nezkazíte. Nepoužívejte ho pouze na hobliny, piliny a jiné lehké látky, které neuhasí, ale rozfouká do okolí. Jeho výhodou je zejména možné použití i na hořící elektrická zařízení a na hořlavé kapaliny. Jakou má hasicí schopnost poznáte podle označení např. 34A/183B/C. Číslo označuje kolik A, tedy pevné látky nebo B tedy hořlavé kapaliny je schopen uhasit. Čím vyšší číslo, tím lépe. Písmeno C značí, že je schopen hasit i hořlavé plyny.

Jeho umístění by mělo být takové, aby byl snadno dostupný. Veranda, chodba, v garážích poblíž vstupních dveří, na zemi zajištěný proti povalení nebo pověšený na zdi do 150cm. Počítat musíme s celkovou váhou kolem 10kg.

A je třeba nezapomenout na pravidelné kontroly. Hnací plyn stlačený uvnitř přístroje může časem uniknout a pak bez kontroly takový hasičák může posloužit maximálně jako závaží.

Přílohy:
SouborVelikostAktualizace
Stáhnout tento soubor (Máte doma hasičák relace rozhlas pdf.pdf)"Máte doma hasičák" relace rozhlas pdf36 Kb5.11.2019 07:44
Stáhnout tento soubor (Máte doma hasičák relace rozhlas.docx)"Máte doma hasičák" relace rozhlas12 Kb5.11.2019 07:44
 
Článek to tisku "Máte doma hasičák" Tisk
Úterý, 05 Listopad 2019 07:31

Máte doma hasičák?   

U nové výstavby je povinnost umístění hasicího přístroje již normou a bez něho stavba nemůže být předána do užívání. Nejen u dřevostaveb, ale u všech. Jak je to ale u starších budov?

Nebezpečí požáru je samozřejmě u všech staveb, nejen u těch nových. Naopak s věkem se to nebezpečí mírně zvyšuje. Elektrické instalace degradují, kovová potrubí oxidují, stavební materiály se drolí, kamna, krby, kotle, rozvody, nic nemládne. Ve starších domech bývají i zaběhlé kutilské dílničky, kde se řeže, brousí, někde i svařuje, vzápětí lakuje, barví a hobluje. Je proto jasné, že i zde je žádoucí mít po ruce prostředek, který v případě nouze může hodně zachránit.

Hasicí přístroj může být vybrán odborníkem podle potřeby, ale obecně lze říci, že práškovým hasicím přístrojem ve velké většině nic nezkazíte. Jeho výhodou je zejména možné použití i na hořící elektrická zařízení či na hořlavé kapaliny. Nepoužívejte ho pouze na hobliny, piliny a jiné lehké látky, které neuhasí, ale rozfouká do okolí. Jakou má hasicí schopnost, poznáte podle označení např.34A/183B/C. Číslo označuje kolik A-pevné látky nebo B-hořlavé kapaliny je schopen uhasit. Čím vyšší číslo, tím lépe. Písmeno C značí, že je schopen hasit i hořlavé plyny.

Jeho umístění by mělo být takové, aby byl snadno dostupný. Veranda, chodba, v garážích poblíž vstupních dveří, na zdi nikdy ne rukojetí výš než 150cm, aby šel snadno sundat i malým osobám, i na zemi zajištěný proti povalení. Jeho celková hmotnost je kolem 10kg. Koupí a jeho umístěním ale vše nekončí. Je to nádoba naplněná vysokým tlakem, který v případě potřeby vyfouká hasicí prášek do ohně. Přes veškerou snahu při výrobě ale dochází k drobným únikům tohoto tlaku a po nějakém čase se může stát, že všechen unikne. Je proto potřeba jeho tlak nejméně jednou ročně kontrolovat a jednou za 5 let ho nechat zrevidovat

Přílohy:
SouborVelikostAktualizace
Stáhnout tento soubor (Máte doma hasičák článek.pdf)Máte doma hasičák? článek pdf34 Kb5.11.2019 07:38
Stáhnout tento soubor (Máte doma hasičák článek.docx)Máte doma hasičák? článek12 Kb5.11.2019 07:35
 
Rozhlasová relace Jarní úklid Tisk
Úterý, 26 Březen 2019 19:28

Jarní úklid často doprovází pálení zbytků po zimě, starých věcí, ořezu po stříhání stromů a dalších materiálů. Obecně pálení není zakázáno, je ale třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření. Hasiči proto doporučují dodržovat následující pravidla:

Pálíme pouze materiály suché a dobře hořlavé, abychom neobtěžovali okolí.

Vždy pálíme pouze takové množství materiálu, které v případě potřeby dokážeme ihned uhasit.

Máme připravené hasicí prostředky, abychom dokázali zastavit případné nežádoucí rozšíření ohně, hasicí přístroj, džberovou stříkačku, kropáč s vodou atd.

Ohniště zabezpečíme proti rozšiřování např. obrytím, obsekáním nebo obložením nehořlavým materiálem.

Nikdy oheň ani nezapalujeme při silném větru, který by ho mohl šířit dále. Nikdy k zapalování nepoužíváme benzín či jiné hořlaviny I. třídy. V takovém případě hrozí vážné nebezpečí popálení osob v okolí.

Nikdy nepálíme ve velkém materiály, kde hrozí vznik toxických zplodin nebo látky ohrožující životní prostředí jako jsou plasty, vyjeté oleje, staré pneumatiky a podobně.

Nikdy nepálíme v blízkosti dozrávajícího obilí, sušícího se sena, lesa, staveb s otevřenými otvory a vůbec kdekoli, kam by hořící zbytky mohli zalétnout.

Nikdy nenecháváme hořící oheň bez dozoru a naopak průběh pálení pečlivě sledujeme.

Po skončení pálení ohniště prolijeme vodou nebo učiníme jiná opatření pro zabránění vzniku nového hoření.

V případě většího či delšího pálení nebo pálení na neobvyklém místě je vhodné ohlásit jeho adresu místním hasičům a jejich prostřednictvím na operační středisko HZS. Zabrání se tak planým poplachům, pokud někdo uvidí kouř a nahlásí požár.

Přílohy:
SouborVelikostAktualizace
Stáhnout tento soubor (Rozhlasova relace Jarni uklid.docx)Rozhlasová relace Jarní úklid11 Kb26.3.2019 19:38
 
Rady a informace pro topnou sezonu Tisk
Pátek, 24 Březen 2017 11:02

Při provozování topidel používejte pouze palivo, na které bylo topidlo konstruováno!

Instalujte a provozujte tepelná zařízení vždy podle návodu výrobce, zejména je nutné dodržovat bezpečné vzdálenosti spotřebičů od hořlavých hmot např.:

                                       ve směru hlavního sálání      v ostatních směrech

kamna s varnou plotnou                     750 mm                       100 mm

kamna na dřevo                                 500 mm                       200 mm

krby na dřevo                                      800 mm                       200 mm

plynové topidlo lokální                        500 mm                       100 mm
pl. průtok. teplovodní kotel                 100 mm                       50 mm

elektrická akumulační kamna             500 mm                       100 mm

 • Instalujte a provozujte pouze taková tepelná zařízení, která byla schválena z hlediska požární bezpečnosti.
 • Nepokládejte na tepelná zařízení žádné cizí předměty a nikdy hořlavé předměty. Pozor zejména na barvy a laky!!!
 • Nikdy nezapalujte pomocí vysoce hořlavých kapalin (např. benzínu) kamna na pevná paliva, vždy hrozí vznícení hořlavých par a v důsledku toho velmi vážná zranění!
 • U topidel na pevná paliva mějte na paměti, že žhavý popel je třeba nechat zcela vychladnout a poté uložit do nehořlavých nádob. Nikdy neukládejte žhavý popel do plastových popelnic !!!
 • U topidel nejsou povoleny žádné domácí „zlepšení” nebo úpravy, mohly by být opět příčinou ke vzniku požáru, výbuchu nebo jiného neštěstí.
 • Když vznikne požár od topidla na elektřinu nebo plyn, nejdříve vypněte přívod energie
 • I malé nečistoty v komíně mohou způsobit řadu nepříjemnosti jako je žhnutí a následně otevřený požár, ale i v neposlední řadě otravu obyvatel domu jedovatým oxidem uhelnatým.
 • V případě vzniku požáru sazí v komíně ihned odstraňte hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Požár ohlaste na tísňovou linku. Požár sazí v komíně nikdy nehaste vodou, komín by popraskal, případně by mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů se můžete pokusit uhasit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína, postupujte však opatrně a nikdy neriskujte se svým životem!
 
« Začátek   Předchozí   1   2   Další   Konec »

Strana 1 z 2