Nejbližší termíny akcí...

  • XX.Bujesilský PrdCup (29.08)
  • Jednání VV (02.09)
  • O pohár starosty SDH Nevid (06.09)
  • Memoriál Vladimíra Procházky (19.09)
  • Memoriál J.Blechy (03.10)

Více...

Advent 2016 Tisk
Úterý, 15 Listopad 2016 11:55

Každoročně dochází v období listopadu a adventních svátků k nárůstu počtu požárů způsobených hořící svíčkou. Svíčka dotváří romantiku podzimních večerů a zejména Vánočních svátků. Je součástí různých svícnů, adventních věnců, případně aromalamp. Především je to ale otevřený oheň a je potřeba s ní podle toho zacházet. Proto aby nedošlo k požáru, je zapotřebí pečlivě volit místo, na které hořící svíčku stavíte. Svíčku vždy umisťujte na dostatečně velkou nehořlavou podložku, talířek nebo mističku, v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů. To platí i pro adventní věnce. Pokud na nich pod svíčkami nehořlavé mističky chybí, svíčky plní pouze dekorativní funkci a nejsou určeny k zapálení. Po dohoření takových svíček totiž můžeme téměř jistě počítat s požárem od hořícího věnce.

Svíčky nedávejte ani k oknům nebo jinam do průvanu, který by nad ně mohl zavát hořlavé látky jako třeba závěsy nebo záclony.
Dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu osob v okolí hořící svíčky, zejména při hrách dětí. Hořící svíčku nikdy nenechávejte bez dozoru a před odchodem z místnosti nebo než jdete spát, svíčku důkladně uhaste.

Skutečně klidné  Vánoce a šťastný nový rok Vám přeje váš Sbor dobrovolných hasičů.