Home » Prevence, ochr. obyvatel » PV materiály - texty » Vypalování porostů a spalování hořlavých látek na volném prostranství
 

Nejbližší termíny akcí...

  • XX.Bujesilský PrdCup (29.08)
  • Jednání VV (02.09)
  • O pohár starosty SDH Nevid (06.09)
  • Memoriál Vladimíra Procházky (19.09)
  • Memoriál J.Blechy (03.10)

Více...

Vypalování porostů a spalování hořlavých látek na volném prostranství Tisk
Pátek, 24 Březen 2017 10:56

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., v platném znění zakazuje provádět vypalování porostů fyzickým osobám, podnikajícím osobám i právnickým osobám. Při nedodržení tohoto zákazu hrozí fyzické osobě za přestupek pokuta až do výše 25.000,- Kč, podnikatelským subjektům hrozí za správní delikt pokuta až do výše 500.000,- Kč.

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství (např. listí, klestí, shrabané trávy) jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje. Za nedodržení této povinnosti může být uložena opět pokuta až do výše 500.000,- Kč.

Fyzickým osobám doporučujeme, aby spalování hořlavých látek rovněž předem oznamovaly HZS. Vyhnete se situaci, kdy hasiči zbytečně vyjedou k domnělému požáru. K oznámení nepoužívejte číslo tísňového volání, ale telefonní číslo 950 330 110, popř. opakované pálení můžete hlásit po zaregistrování na webových stránkách www.paleni.hzspk.cz.

Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření a po ohlášení je samozřejmě třeba dbát pokynů příslušníka sboru.