Home » Prevence, ochr. obyvatel » PV materiály - texty » Informace o pálení biologického odpadu
 

Nejbližší termíny akcí...

  • XX.Bujesilský PrdCup (29.08)
  • Jednání VV (02.09)
  • O pohár starosty SDH Nevid (06.09)
  • Memoriál Vladimíra Procházky (19.09)
  • Memoriál J.Blechy (03.10)

Více...

Informace o pálení biologického odpadu Tisk
Pátek, 24 Březen 2017 11:00

V zájmu bezpečnosti své i druhých při pálení biologického odpadu ( listí, klest, shrabaná tráva apod. ) dodržujte tato pravidla:

•Oheň venku nerozdělávejte při silném větru.
•Ohniště důkladně ohraničte (např. kameny), při spalování je třeba mít po ruce dostatek vody popř. jiné hasební látky.
•Při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh.
•Oheň po celou dobu pozorně hlídejte, aby se nevymknul kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru.
•Spalování odpadů by mělo probíhat na bezpečném místě, v dostatečné vzdálenosti od objektů, lesa, stohů, seníků, polí. Zakázáno je rozdělávat oheň na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi.
•Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny.
•Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se, že nemůže dojít k opětovnému vznícení. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které poryv větru může znovu rozdmýchat a oheň roznést do okolí.
•Pokud se vám oheň vymkne kontrole, neváhejte a volejte hasiče prostřednictvím tísňových linek 112 nebo 150!!