Rady a informace pro topnou sezonu Tisk
Pátek, 24 Březen 2017 11:02

Při provozování topidel používejte pouze palivo, na které bylo topidlo konstruováno!

Instalujte a provozujte tepelná zařízení vždy podle návodu výrobce, zejména je nutné dodržovat bezpečné vzdálenosti spotřebičů od hořlavých hmot např.:

                                       ve směru hlavního sálání      v ostatních směrech

kamna s varnou plotnou                     750 mm                       100 mm

kamna na dřevo                                 500 mm                       200 mm

krby na dřevo                                      800 mm                       200 mm

plynové topidlo lokální                        500 mm                       100 mm
pl. průtok. teplovodní kotel                 100 mm                       50 mm

elektrická akumulační kamna             500 mm                       100 mm

  • Instalujte a provozujte pouze taková tepelná zařízení, která byla schválena z hlediska požární bezpečnosti.
  • Nepokládejte na tepelná zařízení žádné cizí předměty a nikdy hořlavé předměty. Pozor zejména na barvy a laky!!!
  • Nikdy nezapalujte pomocí vysoce hořlavých kapalin (např. benzínu) kamna na pevná paliva, vždy hrozí vznícení hořlavých par a v důsledku toho velmi vážná zranění!
  • U topidel na pevná paliva mějte na paměti, že žhavý popel je třeba nechat zcela vychladnout a poté uložit do nehořlavých nádob. Nikdy neukládejte žhavý popel do plastových popelnic !!!
  • U topidel nejsou povoleny žádné domácí „zlepšení” nebo úpravy, mohly by být opět příčinou ke vzniku požáru, výbuchu nebo jiného neštěstí.
  • Když vznikne požár od topidla na elektřinu nebo plyn, nejdříve vypněte přívod energie
  • I malé nečistoty v komíně mohou způsobit řadu nepříjemnosti jako je žhnutí a následně otevřený požár, ale i v neposlední řadě otravu obyvatel domu jedovatým oxidem uhelnatým.
  • V případě vzniku požáru sazí v komíně ihned odstraňte hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Požár ohlaste na tísňovou linku. Požár sazí v komíně nikdy nehaste vodou, komín by popraskal, případně by mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů se můžete pokusit uhasit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína, postupujte však opatrně a nikdy neriskujte se svým životem!