Rozhlasová relace Jarní úklid Tisk
Úterý, 26 Březen 2019 19:28

Jarní úklid často doprovází pálení zbytků po zimě, starých věcí, ořezu po stříhání stromů a dalších materiálů. Obecně pálení není zakázáno, je ale třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření. Hasiči proto doporučují dodržovat následující pravidla:

Pálíme pouze materiály suché a dobře hořlavé, abychom neobtěžovali okolí.

Vždy pálíme pouze takové množství materiálu, které v případě potřeby dokážeme ihned uhasit.

Máme připravené hasicí prostředky, abychom dokázali zastavit případné nežádoucí rozšíření ohně, hasicí přístroj, džberovou stříkačku, kropáč s vodou atd.

Ohniště zabezpečíme proti rozšiřování např. obrytím, obsekáním nebo obložením nehořlavým materiálem.

Nikdy oheň ani nezapalujeme při silném větru, který by ho mohl šířit dále. Nikdy k zapalování nepoužíváme benzín či jiné hořlaviny I. třídy. V takovém případě hrozí vážné nebezpečí popálení osob v okolí.

Nikdy nepálíme ve velkém materiály, kde hrozí vznik toxických zplodin nebo látky ohrožující životní prostředí jako jsou plasty, vyjeté oleje, staré pneumatiky a podobně.

Nikdy nepálíme v blízkosti dozrávajícího obilí, sušícího se sena, lesa, staveb s otevřenými otvory a vůbec kdekoli, kam by hořící zbytky mohli zalétnout.

Nikdy nenecháváme hořící oheň bez dozoru a naopak průběh pálení pečlivě sledujeme.

Po skončení pálení ohniště prolijeme vodou nebo učiníme jiná opatření pro zabránění vzniku nového hoření.

V případě většího či delšího pálení nebo pálení na neobvyklém místě je vhodné ohlásit jeho adresu místním hasičům a jejich prostřednictvím na operační středisko HZS. Zabrání se tak planým poplachům, pokud někdo uvidí kouř a nahlásí požár.

Přílohy:
SouborVelikostAktualizace
Stáhnout tento soubor (Rozhlasova relace Jarni uklid.docx)Rozhlasová relace Jarní úklid11 Kb26.3.2019 19:38