Home » Prevence, ochr. obyvatel » PV materiály - texty
 

Nejbližší termíny akcí...

  • XX.Bujesilský PrdCup (29.08)
  • Jednání VV (02.09)
  • O pohár starosty SDH Nevid (06.09)
  • Memoriál Vladimíra Procházky (19.09)
  • Memoriál J.Blechy (03.10)

Více...

Informace o pálení biologického odpadu Tisk
Pátek, 24 Březen 2017 11:00

V zájmu bezpečnosti své i druhých při pálení biologického odpadu ( listí, klest, shrabaná tráva apod. ) dodržujte tato pravidla:

•Oheň venku nerozdělávejte při silném větru.
•Ohniště důkladně ohraničte (např. kameny), při spalování je třeba mít po ruce dostatek vody popř. jiné hasební látky.
•Při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh.
•Oheň po celou dobu pozorně hlídejte, aby se nevymknul kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru.
•Spalování odpadů by mělo probíhat na bezpečném místě, v dostatečné vzdálenosti od objektů, lesa, stohů, seníků, polí. Zakázáno je rozdělávat oheň na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi.
•Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny.
•Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se, že nemůže dojít k opětovnému vznícení. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které poryv větru může znovu rozdmýchat a oheň roznést do okolí.
•Pokud se vám oheň vymkne kontrole, neváhejte a volejte hasiče prostřednictvím tísňových linek 112 nebo 150!!

 
Vypalování porostů a spalování hořlavých látek na volném prostranství Tisk
Pátek, 24 Březen 2017 10:56

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., v platném znění zakazuje provádět vypalování porostů fyzickým osobám, podnikajícím osobám i právnickým osobám. Při nedodržení tohoto zákazu hrozí fyzické osobě za přestupek pokuta až do výše 25.000,- Kč, podnikatelským subjektům hrozí za správní delikt pokuta až do výše 500.000,- Kč.

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství (např. listí, klestí, shrabané trávy) jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje. Za nedodržení této povinnosti může být uložena opět pokuta až do výše 500.000,- Kč.

Fyzickým osobám doporučujeme, aby spalování hořlavých látek rovněž předem oznamovaly HZS. Vyhnete se situaci, kdy hasiči zbytečně vyjedou k domnělému požáru. K oznámení nepoužívejte číslo tísňového volání, ale telefonní číslo 950 330 110, popř. opakované pálení můžete hlásit po zaregistrování na webových stránkách www.paleni.hzspk.cz.

Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření a po ohlášení je samozřejmě třeba dbát pokynů příslušníka sboru.

 
Advent 2016 Tisk
Úterý, 15 Listopad 2016 11:55

Každoročně dochází v období listopadu a adventních svátků k nárůstu počtu požárů způsobených hořící svíčkou. Svíčka dotváří romantiku podzimních večerů a zejména Vánočních svátků. Je součástí různých svícnů, adventních věnců, případně aromalamp. Především je to ale otevřený oheň a je potřeba s ní podle toho zacházet. Proto aby nedošlo k požáru, je zapotřebí pečlivě volit místo, na které hořící svíčku stavíte. Svíčku vždy umisťujte na dostatečně velkou nehořlavou podložku, talířek nebo mističku, v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů. To platí i pro adventní věnce. Pokud na nich pod svíčkami nehořlavé mističky chybí, svíčky plní pouze dekorativní funkci a nejsou určeny k zapálení. Po dohoření takových svíček totiž můžeme téměř jistě počítat s požárem od hořícího věnce.

Svíčky nedávejte ani k oknům nebo jinam do průvanu, který by nad ně mohl zavát hořlavé látky jako třeba závěsy nebo záclony.
Dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu osob v okolí hořící svíčky, zejména při hrách dětí. Hořící svíčku nikdy nenechávejte bez dozoru a před odchodem z místnosti nebo než jdete spát, svíčku důkladně uhaste.

Skutečně klidné  Vánoce a šťastný nový rok Vám přeje váš Sbor dobrovolných hasičů.

 
« Začátek   Předchozí   1   2   Další   Konec »

Strana 2 z 2