Přezkoušení a doškolení rozhodčích 2015 Tisk
Úterý, 27 Říjen 2015 16:24

Sekce rozhodčích připravuje na 17.10. 2015 od 8.30 hod. periodické přezkoušení a doškolení nových rozhodčí kvalifikace "Rozhodčí SH ČMS. Přednost mají stávající rozhodčí pro periodické přezkoušení a prodloužení platnosti osvědčení. Bude posuzována aktivita jednotlivých rozhodčí. Pokud rozhodčí nejsou aktivní na soutěžích, tak jim nebude platnost prodlužována a budou vyřazeni z evidence rozhodčích na okrese Rokycany. Doplnění do stavu bude doškolení nových rozhodčí dle počtu zájemců pro periodické přezkoušení. I u nových zájemců pro kvalifikaci rozhodčí bude brán zřetel na zkušenosti a aktivitu (min. 2 roky aktivně jako pomocný rozhodčí). Školení proběhne dle aktuálních pravidel požárního sportu včetně dodatků vydaných GŘ HZS ČR. Přezkoušení i  zkoušky nových rozhodčí jsou završeny zkouškou. Přihlášky v kanceláři OSH Rokycany u pí. Sedláčkové ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ). Kapaciota je 10 míst. Přihlášky odevzdejte nejpozději do 13.10. 2015.
UPOZORNĚNÍ - skončení platnosti osvědčení. Jednotliví rozhodčí jsou povinni tento údaj sami sledovat a na prodloužení platnosti se přihlásit, pokud mají i nadále zájem tuto funkci vykonávat.


Za sekci rozhodčích vedoucí Jan Pecháček.