Formuláře ke stažení

 1. Členská přihláška, evidenční karta a souhlas se zpracováním údajů(.pdf)
 2. Členská přihláška pro mladé hasiče, evidenční karta a souhlas se zpracováním údajů(.pdf)
 3. Převod člena do jiného SDH
 4. Dekret o zvolení (.jpg)
 5. Návrh na vyznamenání od 2018
 6. Hlášení o činnosti - 2021 [.xlsx]
 7. Komentář k hlášení o činnosti - 2021 [.doc]
 8. Hlášení o činnosti - 2022 [.xlsx]
 9. Komentář k hlášení o činnosti - 2022 [.doc]
 10. Hlášení o činnosti - 2023 [.xlsx]
 11. Komentář k hlášení o činnosti - 2023 [.pdf]
 12. Přehled o majetku a závazcích - 2020 [.xls]
 13. Zpráva z VVH SDH (.pdf)
 14. Zpráva z VVH SDH (.xls)
 15. Zpráva z VVH okrsku
 16. Protokol o zrušení SDH
 17. Registrační list - okrsek
 18. Registrační list - SDH
 19. Registrační list SDH - příloha
 20. Žádost o změnu registrace SDH
 21. Registrační list kolektivu MH 2023
 22. Sport - přihláška do soutěže
 23. Sport - protest
 24. Sport - žádost o přestup
 25. Sport - startovní a výsledková listina soutěže
 26. Žádost k provozu radiostanice v ARS HZS ČR
 27. Žádost k provozu radiostanice v ARS HZS ČR - vzor
 28. Evidenční listy JSDHO
 29. Zdravotní prohlídka členů JSDHO
 30. HVP - Hlášení pojistné události a zpráva lékaře
 31. Zpráva (dílčí) o zásahu od 2014 (.xlsm)
 32. Zpráva (dílčí) o zásahu od 2016 (.docx)
 33. Zpráva (dílčí) o zásahu od 2016 (.pdf)
 34. Zpráva (dílčí) o zásahu Návod k vyplnění (.pdf)
 35. Předání místa zásahu - ZAHOŘENÍ/POŽÁR KOMÍNA (.doc)
 36. Registrační list sportovního oddílu (.xls)
 37. Cestovní příkaz pro Excel (.xls)