Nebezpečné látky

 1. Nebezpečné látky - učební texty VŠB-TU Ostrava
 2. Identifikace nebezpečných látek 1.jpg
 3. Identifikace nebezpečných látek 2.jpg
 4. Výstražné symboly nebezpečnosti a jejich písemné vyjádření.pdf
 5. Seznam S safety vět.pdf
 6. Seznam R rizikovost vět.pdf
 7. Klasifikace látek - R a S věty.pdf
 8. Bezpečnostní značky ADR RID 2.jpg
 9. Bezpečnostní značky ADR RID 1.jpg
 10. Kemlerův kód.jpg
 11. Kód HAZCHEM DIAMANT.jpg
 12. Přiručka chování obyvatelstva-únik nebezp látek.pdf
 13. Registr nebezpečných látek na internetu.txt