Home
 

Nejbližší termíny akcí...

  • Podmokelská hasičiáda (11.07)
  • Putovní pohár Fr.Purkarta v PÚ (18.07)
  • O pohár města Mirošov (15.08)
  • XX.Bujesilský PrdCup (29.08)
  • Jednání VV (02.09)

Více...

Cyklické školení rozhodčích Tisk
Úterý, 26 Únor 2019 10:45

Dne 9. 3. 2019 od 8.30 hod. bude na OSH Rokycany provedeno cyklické školení pro stávající rozhodčí, kterým končí platnost proškolení. Školení proběhne dle aktuálních pravidel požárního sportu včetně dodatků vydaných GŘ HZS ČR. Přezkoušení je završeno testem. Přihlášky v kanceláři OSH Rokycany u pí Sedláčkové ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ). Kapacita je 10 míst. Přihlášky odevzdejte nejpozději do 7. 3. 2019.

Za sekci rozhodčích vedoucí Jan Pecháček

 
Kurz techniků ochrany obyvatel Tisk
Úterý, 19 Únor 2019 18:41

Ochrana obyvatelstva se postupně stává významným prvkem činnosti našeho Sdružení. Živelné katastrofy a mimořádné jevy jsou stále častější a rizika plynoucí z globalizace světa a s tím spojeného globálního terorismu se nesnižují. Naše Sdružení na to kromě Metodického pokynu k vytváření Skupin dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva reaguje i další těsnější spoluprací s HZS Plzeňského kraje.  
Jednou formou je podpora kurzů TOOB 16, tedy Techniků ochrany obyvatel. Ideálem by bylo, aby tento technik fungoval v každé jednotce JSDH. V loňském roce byla účast z našeho okresu velmi dobrá, za což děkuji, a doufám, že se to podaří zopakovat i letos. Žádáme proto opět velitele jednotek i sborů, aby prodiskutovali tuto možnost s představiteli obcí a vyslali vhodného kandidáta na tento kurz. Letos proběhne opět ve Školícím středisku HZS Pk v Třemošné v termínu 5.-6. dubna (pátek-sobota). Přihlásit se lze na webu HZS prostřednictvím velitele jednotky. K přihlášení je zapotřebí token (heslo), které již obdržel nebo o něj může požádat na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  
Info na http://www.hzscr.cz/clanek/odborna-priprava-jednotek-sdh-obci-a-jednotek-sdh-podniku-ve-skolicim-stredisku-tremosna.aspx

Vladislav Strejc

 
Směrnice sportovních oddílů Tisk
Úterý, 29 Leden 2019 14:41

V návaznosti na rejstřík sportovních organizací vydalo SH ČMS Směrnici sportovních oddílů SH ČMS a registrační formulář sportovních oddílů, který je třeba vyplnit od každého SDH, které vykonává hasičský sport, a zaslat na OSH ve stanoveném termínu. Termín pro tento rok byl prodloužen do konce měsíce února (původní termín byl do konce ledna). Pro další roky už platí lhůta odevzdání vyplněného formuláře vždy do konce měsíce ledna. V příloze tohoto sdělení je výše uvedená Směrnice včetně přílohy - formuláře.

Redakce.

Přílohy:
SouborVelikostAktualizace
Stáhnout tento soubor (Kopie - Příloha_č.1_ke_Směrnici_sportovních_oddílů.xls)Registrační list sportovního oddílu SDH33 Kb29.1.2019 14:47
Stáhnout tento soubor (Směrnice_sportovních_oddílů_SH_ČMS.pdf)Směrnice sportovních oddílů457 Kb29.1.2019 14:47
 
Vzkaz do Němčovic Tisk
Pátek, 18 Leden 2019 10:34

Výkonný výbor OSH Rokycany se dne 9. 1. 2019 zabýval článkem, který byl uveřejněn v Rokycanském deníku dne 21. 12. 2018, ve kterém dobrovolní hasiči z Němčovic vyzývají starostu Okresního sdružení hasičů Rokycany pana Miroslava Frosta k rezignaci. Jako důvod uvádějí jeho neúčast při volbě starosty SH ČMS v Přibyslavi. Je pravdou, že se této volby ze zdravotních důvodů neúčastnil, řádně se omluvil, ovšem to v žádném případě není důvod, aby odstoupil ze své funkce starosty OSH Rokycany a už vůbec ne z důvodu, že by porušil Stanovy SH ČMS nebo poškodil Ing. Jaroslava Salivara jako kandidáta na nejvyšší post SH ČMS. Výsledky hlasování hovoří jasně. Nový starosta SH ČMS Jan Slámečka získal při volbě 320 hlasů, Ing. Jaroslav Salivar 69 a Milan Spilka 10 hlasů. Okres Rokycany by při volbě disponoval 3 hlasy.

Miroslav Frost svoji funkci starosty OSH Rokycany vykonává odpovědně a svědomitě ve prospěch všech hasičů nejen v okrese Rokycany, což jistě potvrdí převážná část hasičů na Rokycansku. Od prosince do února navštěvuje valné hromady sborů a okrsků, ke kterým používá k  dopravě své osobní auto bez nároku na cestovné. Pravidelně se zúčastňuje všech jednání okresních starostů v Přibyslavi. To, že se nezúčastnil jednání dne 8. 12. 2018 v Přibyslavi, přestože bylo důležité, určitě tím nedal onu pomyslnou facku dobrovolným hasičům na Rokycansku.

Miroslav Frost jako starosta OSH má plnou důvěru výkonného výboru OSH Rokycany. Je třeba si uvědomit, že své funkce vykonáváme dobrovolně ve svém volném čase, bez nároku na odměnu, tak jako ostatně všichni dobrovolní hasiči  jak ve Sdružení, tak v jednotkách JPO II-V. Vyzýváme proto hasiče z Němčovic, aby prostřednictvím Karla Ferschmanna přestali šířit neklid mezi dobrovolné hasiče na Rokycansku, potažmo v celém Plzeňském kraji.

Toto je vyjádření výkonného výboru OSH Rokycany k uvedenému článku a tímto nadále nehodláme diskutovat s Karlem Ferschmannem přes média.

Výkonný výbor OSH Rokycany.

 
Dovolená na sekretariátu Tisk
Čtvrtek, 29 Listopad 2018 12:23

Ve dnech 6. prosince, 13. prosince a 28. prosince (čtvrtky) bude na sekretariátu OSH dovolená. Děkuji za pochopení a přeji příjemné prožití vánočních svátků i celého měsíce prosince.

Věra Sedláčková

 
Směrnice starosty SH ČMS - GDPR Tisk
Pondělí, 26 Listopad 2018 10:56

V souvislosti s plněním obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR byla zpracována směrnice starosty SH ČMS. Plné znění směrnice je v příloze tohoto sdělení.

Redakce.

Přílohy:
SouborVelikostAktualizace
Stáhnout tento soubor (Směrnice_plnění_GDPR_-1.pdf)Směrnice starosty SH ČMS - GDPR341 Kb26.11.2018 11:00
 
Odborná příprava jednotek PO Tisk
Středa, 14 Listopad 2018 10:27

Dne 25. listopadu 2018 se koná v kulturním domě v Nevidě odborná příprava jednotek PO . Budou probírána vybraná témata, která mají být v roce 2018 proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí. Pozváka s programem je v příloze tohoto sdělení.

Redakce.

Přílohy:
SouborVelikostAktualizace
Stáhnout tento soubor (Školení_jednotek_25.11.2018-1.pdf)Pozvánka662 Kb14.11.2018 10:33
 
Informace o možnosti bezúplatného převodu majetku Tisk
Úterý, 13 Listopad 2018 15:57

Generální ředitelství cel zaslalo Sdružení hasičů ČMS Praha informaci o možnosti bezúplatného převodu nepotřebného majetku státu. V příloze této informace je celé znění dopisu z GŘ.

Redakce.

Přílohy:
SouborVelikostAktualizace
Stáhnout tento soubor (Informace o bezúplatném převodu majetku.pdf)Informace o možnosti bezúplatného převodu majetku255 Kb13.11.2018 16:01
 
« Začátek   Předchozí   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Další   Konec »