OSH banner2
.

V jednotlivých částech Odborné přípravy naleznete vždy v úvodu kategorie odkaz na Obecné dokumenty OSH, které s danou kategorií souvisí. Dále jsou v úvodu obsaženy odkazy na jednotlivé části odborné přípravy. Po jejich spuštění se u rozsáhlých témat zobrazí Seznam dokumentů, kde si můžete vybrat požadované informace ve formátu .pdf, které se otevřou v novém okně (záložce). Seznam dokumentů je koncipován tak, aby byl schopen samostatného provozu i po stažení z webu. V jednodušších případech je zobrazen přímo požadovaný dokument.


 

Odborná příprava ve sborech a jednotkách

Odborná příprava je součástí cílů a předmětu činnosti SH ČMS, jak je dáno již ve Stanovách:.

Čl. 2

Cíl a základní podmínky činnosti

1)   Cílem činnosti SH ČMS je spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek (dále jen „mimořádné události“).

 

Čl. 3

Podstata, předmět a hlavní okruhy (zaměření) činnosti

3)    SH ČMS v souladu s cílem své činnosti a v rámci základních podmínek této činnosti (čl. 2 odst. 2) pomáhá veřejnosti, zejména obcím, státním orgánům, fyzickým a právnickým osobám

a) zejména ze svých členů vyhledávat členy zásahových jednotek, 

b) při předcházení požárům zejména tím, že provádí odbornou přípravu zájemců o získání odborné způsobilosti v PO, školení zaměstnanců,  zpracování dokumentace PO, vyvíjí preventivně-výchovnou činnost mezi občany a mládeží,

c) při likvidaci požárů a jiných mimořádných událostí, při nichž sdružení, jeho orgány, organizační jednotky a členové zejména spolu s prostředky, které používají, mohou přispět k záchraně života, zdraví nebo majetku, za tímto účelem se zvláště podílí na odborné přípravě členů, velitelů, strojníků a dalších specialistů jednotek požární ochrany, na ustavování jednotek, provádí údržbu, opravy technických prostředků a objektů PO včetně vodních zdrojů,

d) při odstraňování následků událostí uvedených v písm. c),

e) při působení na mládež, na její výchovu k dodržování zásad požární bezpečnosti a na jejím získávání pro aktivní členství i práci,

f) při organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných akcí pro své členy i pro další občany, včetně ubytovacích a stravovacích činností, jakož i ediční a publikační činnosti a dokumentaci historie požární ochrany a hasičstva,

g) při plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

 

Za tímto účelem vznikla tato část webu OSH Rokycany. Jako zdroj jsou použity převážně dokumenty GŘ HZS z části Jednotky požární ochrany a studijní materiály Vysoké školy báňské, Fakulta bezpečnostního inženýrství Ostrava ale i z jiných zdrojů.

Veškeré dokumenty časem prochází vývojem a aktualizacemi a pokud tedy zjistíte že došlo ke změnám, upozorněte na to prosím administrátora , aby zjednal nápravu.

Kontakt na KOPIS

Mnozí velitelé mají při různých situacích (kontrola zařazení techniky do výjezdu, odhlášení z výjezdu,..) potřebu projednat záležitost s Krajským operačním střediskem integrovaného záchranného systému (KOPIS). Pokud nemají k dispozici radiostanici s převaděčovým kanálem (obvykle č.40) a nemohou použít volací znak PPM100, pak zbývá poze telefon. Pro tyto záležitosti není příliš vhodné volat nouzové číslo 150 i když možné to je. Druhou možností je použít běžnou linku na pracoviště KOPIS.

Kontakt na operačního technika území okresu Rokycany je 950 330 113 a 950 330 114. Lze použít i mobilní 725 040 510, 725 040 511, které ale platí pro území celého kraje.

V.Strejc

 

 

Strana 2 z 2

No events found.

Svátek mají:

Předevčírem : Ambrož a Benjamín
Včera : Květoslava
Dnes : Vratislav
Zítra : Julie
Pozítří : Dana

©2010-2021 Vladislav Strejc pro OSH Rokycany. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.